Analysis of preferred incentives in the process of staff motivation Cover Image
  • Price 2.00 €

Анализът на предпочитаните от служителите стимули в процеса на мотивиране на персонала
Analysis of preferred incentives in the process of staff motivation

Author(s): Filip Filipov
Subject(s): Social Sciences, Psychology
Published by: Институт за изследване на населението и човека - Българска академия на науките
Keywords: вътрешна мотивация; външна мотивация; мотивационна стратегия.

Summary/Abstract: Настоящият доклад има за цел да открои различията между вътрешната и външната мотивация, механизмите, които ги пораждат и мястото им в мотивационната стратегия на организацията. В това изследване се анализират предпочитаните от служителите стимули и на тази база се определят насоки за изготвяне на стимулационна система. Защитава се разбирането, че не съществува универсална мотивационна стратегия и техники, а всичко трябва да е подчинено на мотивационния профил на служителите.

  • Issue Year: 18/2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 254-260
  • Page Count: 7
  • Language: Bulgarian