Process dynamics of mass psychology Cover Image
  • Price 2.00 €

Процесуална динамика на масовата психика
Process dynamics of mass psychology

Author(s): Plamen Dimitrov, Nadya Mateeva
Subject(s): Social Sciences, Psychology
Published by: Институт за изследване на населението и човека - Българска академия на науките
Keywords: психодинамика на големите групи; масова психология.

Summary/Abstract: Представени и изяснени са основните допускания и обяснителни модели, използвани в психодинамичния подход към процесите в големите групи. Te се разглеждат в контекста на условията за ефективната кризисна интервенция в критични ситуации.

  • Issue Year: 18/2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 229-234
  • Page Count: 6
  • Language: Bulgarian