Professor Georgi Yolov Todorov – a herald of new ideas in extreme behavior and military psychology, a standard for scientific ethics and spiritual purity, fellow collaboration and support of young researches Cover Image
  • Price 2.00 €

Професор Георги Йолов Тодоров – носител на новите идеи в екстремалното поведение и военната психология, еталон за научен морал и духовна чистота, колегиално сътрудничество и подкрепа на младите изследователи
Professor Georgi Yolov Todorov – a herald of new ideas in extreme behavior and military psychology, a standard for scientific ethics and spiritual purity, fellow collaboration and support of young researches

Author(s): Iliya Peev, Peter Peev
Subject(s): Social Sciences, Psychology
Published by: Институт за изследване на населението и човека - Българска академия на науките
Keywords: Професор Георги Йолов; екстремално поведение; кризи; личност; военна психология; сътрудничество; подкрепа; иновации.

Summary/Abstract: Систематизирани са научните приноси на професор Георги Йолов за развитието на психологията на екстремалното поведение и военната психология и тяхното съвременно значение и приложение в националните и световните практики.Разкрити са ярки черти на неговата личност: духовна чистота и нравствена извисеност, колегиално сътрудничество, подкрепа на младите изследователи, стимулиране на иновациите в науката.

  • Issue Year: 18/2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 175-182
  • Page Count: 8
  • Language: Bulgarian