Nursing care of patients with Alzheimer’s disease Cover Image

OPIEKA PIELĘGNIARSKA NAD PACJENTEM Z CHOROBĄ ALZHEIMERA
Nursing care of patients with Alzheimer’s disease

Author(s): Renata Nieckarz
Subject(s): Social Sciences, Sociology, Health and medicine and law
Published by: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Keywords: sociology;health and medicine and law; gerontology; family and social welfare; politics; welfare systems

Summary/Abstract: Wstęp: Choroba Alzheimera należy do grupy chorób, które najczęściej rozwijają się w podeszłym wieku. Jej początek jest bezobjawowy, natomiast w czasie, gdy dochodzi do manifestacji objawów otępiennych, zazwyczaj zmiany są już daleko posunięte. Cel pracy: Celem pracy jest przedstawienie specyfiki choroby Alzheimera oraz problemów pojawiających się w trakcie opieki nad pacjentem na podstawie opisu przypadku. Materiał i metody: W niniejszej pracy posłużono się metodą analizy przypadku. Wykorzystano techniki badawcze takie bjak: wywiad z pacjentką i jej opiekunami, obserwację (podczas wizyt w Poradni Zdrowia Psychicznego), analizę dokumentacji medycznej. Opis przypadku: W artykule przedstawiono opis pacjentki w wieku 78 lat, u której przebieg choroby datuje się od 2008 r.W badaniu przeprowadzonym w początkowej fazie choroby dokonano oceny stanu psychicznego za pomocą kwestionariusza Krótkiej Skali Oceny Stanu Psychicznego (Mini-Mental State Examination– MMSE) oraz przeprowadzono Test Rysowania Zegara(Clock drawing). Przedstawiono przebieg choroby u pacjentki oraz najczęstsze problemy pielęgnacyjne i opiekuńcze. Wnioski: Choroba Alzheimera stanowi przyczynę wielu problemów dotyczących nie tylko samego pacjenta, ale również jego opiekunów. Rodzina oraz pielęgniarka sprawująca opiekę nad chorym powinny dołożyć wszelkich starań, aby pacjenta z rozpoznaną chorobą otoczyć całościową opieką.

  • Issue Year: 9/2015
  • Issue No: 2
  • Page Range: 18-23
  • Page Count: 6
  • Language: Polish