On the royal title of Svätopluk I († 894) Cover Image
  • Price 3.90 €

O kráľovskom titule Svätopluka I. († 894)
On the royal title of Svätopluk I († 894)

Author(s): Martin Homza
Subject(s): History
Published by: Historický ústav SAV

Summary/Abstract: Téma S vätopluka I . sa v slovenskej historiografii teší veľkej pozornosti prakticky od čias jej vzniku. Dočkala sa nielen literárneho (napríklad epos Jána Hollého S vätopluk), ale aj hudobného spracovania (opera Svätopluk od E ugena S uchoňa, ku ktorej libreto napísali nie menej slávni – I van S todola a Jela K rčméry-Vrteľová). P odobne častá je téma Svätopluka aj v slovenskom výtvarnom (napríklad spracovania Janka A lexyho či iných autorov) alebo v sochárskom umení (Ľudmila Cvengrošová, M ikuláš K limčák a iní) i na slovenských známkach (1944, 1994, 2001).

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 04
  • Page Range: 655-669
  • Page Count: 15
  • Language: Slovak