Review of:

"Bałkany. Etnokulturowe podłoże konfliktów", red. Wawrzyniec Konarski, Adam Koseski, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Giey­szto­ra, Pułtusk 2006
Review of: "Bałkany. Etnokulturowe podłoże konfliktów", red. Wawrzyniec Konarski, Adam Koseski

Author(s): Katarzyna Janiak
Subject(s): Review
Published by: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
Keywords: review
  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 08
  • Page Range: 391-399
  • Page Count: 9
  • Language: Polish