Heretical Essays in the Philosophy of History Cover Image
  • Price 10.00 €

Heretički eseji o filozofiji povijesti
Heretical Essays in the Philosophy of History

Author(s): Jan Patočka
Subject(s): Social Philosophy, Sociology of Culture, Phenomenology, Philosophy of History
Published by: Hrvatsko Društvo Pisaca

Summary/Abstract: U samim počecima krize mehanicističke fi zike pozitivistički orijentiran filozof Richard Avenarius razradio je problem ≫prirodnog pojma svijeta≪. Ovaj problem, kao i pojmovi povezani s njim, po put ≫prirodnog svijeta≪ (poslije u Husserla ≫Lebenswelth≪, svijet života) i drugih, imali su vrlo velik utjecaj koji je premašio granice njegove filozofije. Važno je bilo naglasiti da se njima distanciramo od ≫umjetnoga≪ gledišta moderne mehanicističke (meta)fizike, prema kojemu okolina koja nam je opažajno dostupna predstavlja subjektivnu presliku istinite, same po sebi postojeće i matematičkom prirodnom znanošću zahvaćene stvarnosti.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 20
  • Page Range: 510-627
  • Page Count: 118
  • Language: Croatian