The doctrine of Jihad Cover Image
  • Price 5.00 €

Doktrina džihada
The doctrine of Jihad

Author(s): Majid Khadduri
Subject(s): Military history, Military policy, Politics and religion, History of Islam
Published by: Hrvatsko Društvo Pisaca

Summary/Abstract: Pojam džihad izvodi se iz glagola džahada (apstraktna imenica, džuhd) sa značenjem ≫truditi se≪. Njegovo pravno-teološko značenje odnosi se na ulaganje vlastitih napora na Alahovu putu, odnosno, na širenje vjere u Alaha i njegove riječi po čitavom svijetu. Individualna naknada za to značilo bi spasenje, budući da džihad predstavlja izravan put u raj koji jamči Alah.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 20
  • Page Range: 189-201
  • Page Count: 13
  • Language: Croatian