Permanent museum collections from alternative classrooms to tourist attractions:
Comparative analysis of visits to National Museum of Valjevo's collections in periods from 1951 to 1961 and from 2001 to 2011 Cover Image

Stalne muzejske postavke: od alternativne učionice do turističke atrakcije: uporedna analiza posete postavkama Narodnog muzeja Valjevo u periodima 1951–1961. i 2001–2011
Permanent museum collections from alternative classrooms to tourist attractions: Comparative analysis of visits to National Museum of Valjevo's collections in periods from 1951 to 1961 and from 2001 to 2011

Author(s): Vladimir Krivošejev, Željko Bjeljac
Subject(s): Human Geography
Published by: Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Keywords: muzej; stalna postavka; poseta; publika; obrazovanje; turizam

Summary/Abstract: Svrha ovog rada je da se sagledaju razlike u strukturi posete stalnim muzejskim postavkama u različitim periodima i da se ukaže na zadatke koje muzeji imaju u savremenom trenutku. Posle uvodnih razmatranja, gde je prezentovana problematika vezana za pitanja vrste muzejske publike i vrste muzejskih programa, centralni deo rada predstavlja prezentacija rezultata analize broja i strukture posetilaca stalnih muzejskih postavki Narodnog muzeja Valjevo u dva perioda koja deli poluvekovno razdoblje: od 1951. do 1961. i od 2001. do 2011. godine, sa kontrolnom, potpunijom analizom posete u 2013. godini. Analiza posete sa početka druge polovine prošlog veka je rađena na osnovu raspoložive arhivske građe, analiza posete u prvoj deceniji 21. veka na osnovu uporednih izveštaja takođe iz arhive muzeja. Kontrolna analiza za 2013. godinu rađena je na osnovu pretrage elektronske baze podataka. Istraživanje je ukazalo na velike razlike u strukturi posetilaca u različitim periodima sa aspekata načina njihovog dolaska (samostalno ili organizovano), mesta porekla (iz okruženja ili sa strane) i starosti, što dodatno ukazuje na razlike u motivima posete i upućuje na zaključak da su stalne muzejske postavke polovinom prošloga veka imale veliki značaj za procese permanentnog obrazovanja i izgradnje identiteta lokalnog stanovništva, dok pola stoleća kasnije težište značaja se pomera ka atrakcijama kulturnog turizma.

  • Issue Year: 11/2016
  • Issue No: 3
  • Page Range: 913-933
  • Page Count: 21
  • Language: Serbian