THE IMPACT OF CRISIS ON THE ACCOUNTING SYSTEM  Cover Image

UTICAJ KRIZE NA RAČUNOVODSTVENI SISTEM
THE IMPACT OF CRISIS ON THE ACCOUNTING SYSTEM

Author(s): Šerif Šabović
Subject(s): Economy
Published by: Naučno društvo za promociju i unapređenje društvenih nauka AKROASIS
Keywords: finansijski izveštaji; računovodstvo i revizija; globalna finansijska kriza; instrumenti bilansiranja; izveštavanje po segmentima preduzeća

Summary/Abstract: Pouzdan računovodstveni sistem je osnova funkcionisanja tržišne ekonomije. Finansijski izveštaji, računovodstvo i revizija pružaju relevantne informacije o finansijskom položaju i uspešnosti poslovanja preduzeća. Potreba za unapređenjem finansijskog izveštavanja, računovodstva i revizije je opšti trend u svim finansijskim sistemima. Ovo je uslovljeno pojavom finansijskih kriza i kriza korporativnog upravljanja. Danas finansijska kriza ima globalni karakter. Savremeni koncept računovodstva i revizije podrazumeva uvođenje standarda kvaliteta finansijskog izveštavanja. Standardi moraju biti zasnovani na principima upravljanja ukupnim kvalitetom. To podrazumeva sagledavanje i ocenu uspešnosti obrazovanja računovodstvenih kadrova u zemljama u tranziciji. Poboljšanje kvaliteta finansijskog izveštavanja obuhvata usvajanje i ispunjenje relevantnih delova acquis communautaire i Međunarodnih računovodstvenih standarda, kao i najbolje međunarodne prakse. Jačanje regulatornog i nadzornog okvira u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i EU pravom i praksom, predstavlja prioritet u uslovima globalne finansijske krize.

  • Issue Year: 2/2013
  • Issue No: 4
  • Page Range: 349-362
  • Page Count: 14
  • Language: Serbian