Anthropotechnic and philosophical laugh Cover Image
  • Price 5.00 €

Antropotehnika i filozofski smijeh
Anthropotechnic and philosophical laugh

Author(s): Željko Senković, Darija Prahin
Subject(s): German Idealism, Existentialism, Social Theory, Sociology of Culture, Phenomenology
Published by: Hrvatsko Društvo Pisaca

Summary/Abstract: Da bismo govorili o ≫kraju povijesti≪ potrebno je biti u hegelijanskoj dispoziciji, primjerice razrađenoj od Alexandrea Kojevea. Teorija kraja povijesti ima u sebi mnogo toga sugestivnog, kakve su već sve megalomanske teme. U osno vi, riječ je o tezi da su moderna društva došla na takvu razinu da više ne ma bitnih inovacija, nego je još samo moguće perfektuiranje u za danim gabaritima.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 238-248
  • Page Count: 11
  • Language: Croatian