Book review: Čeština v současné soukromé korespondenci: Dopisy, e-maily, SMS Cover Image
  • Price 1.00 €

Recenze: Čeština v současné soukromé korespondenci: Dopisy, e-maily, SMS
Book review: Čeština v současné soukromé korespondenci: Dopisy, e-maily, SMS

Author(s): František Štícha
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky

Summary/Abstract: Zdeňka Hladká a kol.: Čeština v současné soukromé korespondenci: Dopisy, e-maily, SMS. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 71 pp. + 2 CD

  • Issue Year: 68/2007
  • Issue No: 1
  • Page Range: 66-69
  • Page Count: 4
  • Language: Czech