ALIENATION, FICTION, NARRATION – THE FORMS OF  NOVEL DESCRIPTION OF SOCIAL BEING Cover Image

Alienacja, fikcja, narracja – formy (o)powieści bytu społecznego
ALIENATION, FICTION, NARRATION – THE FORMS OF NOVEL DESCRIPTION OF SOCIAL BEING

Author(s): Natalia Juchniewicz
Subject(s): Language and Literature Studies, Theory of Literature
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Keywords: literatura;alienacja;fikcja;narracja;powieść

Summary/Abstract: Tekst podejmuje problem znaczenia literatury, a zwłaszcza powieści, jako symptomu alienacji (Karol Marks), która może się wyrażać w kreacji światów możliwych przez fikcję (Paul Ricoeur), w ideologii (György Lukács) oraz anty-fikcji (Odo Marquard). Analiza tropów literackich w koncepcjach ekonomiczno-społecznych demaskuje nie tylko narracje społeczno-historyczne, ale i naukowo-filozoficzne (Hayden White, Hans Kellner).

  • Issue Year: 35/2014
  • Issue No: 4
  • Page Range: 107-126
  • Page Count: 20
  • Language: Polish