“VERS À L’AUSTÈRE”. PERIPHERAL ART AND THE RHYTHM AND FORM IN POLISH ADHERENTS OF FORMALISM Cover Image

„Vers à l’austère”. Sztuka peryferyjna a rytm i forma w malarstwie formistów polskich
“VERS À L’AUSTÈRE”. PERIPHERAL ART AND THE RHYTHM AND FORM IN POLISH ADHERENTS OF FORMALISM

Author(s): Iwona Mikołajczyk
Subject(s): Philosophy, Fine Arts / Performing Arts, Aesthetics
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Keywords: formizm;wtórny system modelujący;forma;rytm;ekspresja;awangarda;folklor;kultura jarmarczna i popularna

Summary/Abstract: Artykuł Iwony Mikołajczyk „Vers à l’austère”. Sztuka peryferyjna a rytm i forma w malarstwie formistów polskich omawia wybrane dzieła polskiej awangardy z punktu widzenia stosunku ich twórców do kultury peryferyjnej: folklorystycznej, jarmarcznej i popularnej. Wykorzystując wtórne znaki modelujące typu determinowanego, Tymon Niesiołowski, Eugeniusz Zak, Tytus Czyżewski i Andrzej Pronaszko transponowali dostrzeżone w niej wartości estetyczne, środki artystyczne i motywy w przestrzeń własnych płócien, wiążąc je z technikami awangardowymi. Zagęszczając w obrębie jednego dzieła techniki twórcze, dochodzili do nowych jakości formalnych, surowej i czystej konstrukcji, wspartej na rytmie i ekspresji wyrazu. Te wizualne wartości odróżniają ich twórczość od osiągnięć awangardy zachodnioeuropejskiej.

  • Issue Year: 38/2015
  • Issue No: 3
  • Page Range: 21-46
  • Page Count: 26
  • Language: Polish