The Role of Aesthetic Experience in the Integral Knowledge. Towards Dewey’s Aesthetics Cover Image

Rola doświadczenia estetycznego w poznaniu integralnym. Ku Deweyowskim inspiracjom
The Role of Aesthetic Experience in the Integral Knowledge. Towards Dewey’s Aesthetics

Author(s): Anna Ziółkowska-Juś
Subject(s): Philosophy, Fine Arts / Performing Arts, Aesthetics
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Keywords: poznanie integralne;doświadczenie estetyczne;estetyka pragmatyczna;uczucia;zmysły;cielesność;wyobraźnia;intuicja;świadomość

Summary/Abstract: Celem artykułu jest przedstawienie teorii poznania integralnego w oparciu o koncepcję doświadczenia w estetyce pragmatycznej Johna Deweya. Poznanie integralne stanowi alternatywę dla jednostronnego poznania intelektualnego. Nie ogniskuje się ono na intelekcie, ale wymaga złączenia go ze zmysłami, uczuciami, cielesnością, a także z wyobraźnią i intuicją, czyli sferą estetyczną. Kluczowym czynnikiem w poznaniu integralnym jest świadomość, która skupia się nie tylko na umyśle, ale również na uczuciach i ciele. Praktykowanie tego rodzaju poznania prowadzi nie tylko do nabywania wiedzy, ale także do polepszania jakości życia i doświadczania, kształtowania człowieka będącego całością psychofizyczno-duchową, harmonii wewnętrznej, radości i spełnienia. Poznanie integralne nie jest czymś danym. Wymaga ono kształcenia i stanowi współcześnie ważne wyzwanie.

  • Issue Year: 42/2016
  • Issue No: 3
  • Page Range: 219-244
  • Page Count: 26
  • Language: Polish