Book notices Cover Image
  • Price 4.50 €

Szemlecikkek
Book notices

Author(s): Marianne Sághy , Judit Kis-Halas, Emese Sarkadi Nagy, Éva Kocziszky, Krisztina Németh, Éva Gulyás, Tamás Hajnáczky, Levente Prax, Zsolt Komáromy
Subject(s): Cultural history, Ethics / Practical Philosophy, Ancient World, Recent History (1900 till today), WW II and following years (1940 - 1949), Post-War period (1950 - 1989)
Published by: Budapesti Könyvszemle Alapítvány

Summary/Abstract: Bozóky Edina: Attila. A hun király és legendái. Ford. Barabás József. Kossuth, Bp., 2015. 312 old., 2990 Ft Sándor Klára: A székely írás nyomában. Typotex, Bp., 2014. 353 old., 3500 Ft Mohay Tamás: „Istennek kincses tárháza...” P. LOSTEINER LEONÁRD FERENCES KÉZIRATA SZŰZ MÁRIA CSÍKSOMLYÓI KEGYSZOBRÁRÓL. Csíksomlyói Ferences Kolostor – Szent István Társulat, Csíksomlyó–Bp., 2015. 302 old., 3600 Ft Géczi János: A rózsa jegye alatt. GOETHE, VÖRÖSMARTY, KAZINCZY, BA¬BITS, SAINT-EXUPÉRY, TOLNAI OTTÓ. Gondolat – Universitas Pannonica, Bp., 2016. 142 old., 1200 Ft Géczi János: A rózsa és jelképei. FEJEZETEK A 17–18. SZÁZADBÓL. Gondolat, Bp., 2016. 240 old., 6000 Ft Géczi János: Kívül. Kalligram, Bp., 2015. 112 old., 2500 Ft Saád József szerk.: Hortobágy örökségei. KÉNYSZERMUNKATÁBOROK ÉS LAKÓIK NYOMÁBAN Argumentum, Bp., 2015. 310 old., 4200 Ft A holokauszt Békés megyei történeteiből. A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR 2014. JÚNIUS 12-I, GYULAI KONFERENCIÁJÁN ELHANGZOTT ELŐADÁSOK Szerk. Erdész Ádám, Kovács Tamás. Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára, Gyula, 2014. 132 old. Harmat József: Roma holokauszt a Grábler-tónál. SZÉKESFEHÉRVÁRI ÉS VÁRPALOTAI CIGÁNYOK TÖMEGES KIVÉGZÉSE VÁRPALOTÁN 1945-BEN. Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára – Várpalota Város Önkormányzata, Várpalota–Veszprém, 2015. 424 old. Gelencsér Gábor: Forgatott könyvek. A MAGYAR FILM ÉS AZ IRODALOM KAPCSOLATA 1945 ÉS 1995 KÖZÖTT Kijárat – Kosztolányi Dezső Kávéház Kulturális Alapítvány, Bp., 2015., 586 old., 6900 Ft Andrea Timár: A Modern Coleridge. CULTIVATION, ADDICTION, HABITS Palgrave Macmillan, 2015. 180 old., $ 90 Király V. István: Death and History. Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2015. Theodora Cos¬man illusztrációival, 180 old., € 64,90

  • Issue Year: 28/2016
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 56-83
  • Page Count: 28
  • Language: Hungarian