Е л к а  М и р ч е в а. Германов сборник от 1358/1359 г. Изследване и издание на текста. С., Изд. "Валентин Траянов", 2006. 846 с. Cover Image
  • Price 4.50 €

Е л к а М и р ч е в а. Германов сборник от 1358/1359 г. Изследване и издание на текста. С., Изд. "Валентин Траянов", 2006. 846 с.
Е л к а М и р ч е в а. Германов сборник от 1358/1359 г. Изследване и издание на текста. С., Изд. "Валентин Траянов", 2006. 846 с.

Author(s): Vanya Micheva
Subject(s): Language studies
Published by: Институт за литература - БАН

Summary/Abstract: Book review.

  • Issue Year: 2006
  • Issue No: 35-36
  • Page Range: 211-215
  • Page Count: 5
  • Language: Bulgarian