Преводите през XIV столетие на Балканите. Доклади от международната конференция София, 26–28 юни 2003. Под редакцията на Лора Тасева (отговорен редакт Cover Image
  • Price 4.50 €

Преводите през XIV столетие на Балканите. Доклади от международната конференция София, 26–28 юни 2003. Под редакцията на Лора Тасева (отговорен редакт
Преводите през XIV столетие на Балканите. Доклади от международната конференция София, 26–28 юни 2003. Под редакцията на Лора Тасева (отговорен редакт

Author(s): Irina Kuzidova-Karadzhinova
Subject(s): Language studies
Published by: Институт за литература - БАН

Summary/Abstract: Book review.

  • Issue Year: 2006
  • Issue No: 35-36
  • Page Range: 220-226
  • Page Count: 7
  • Language: Bulgarian