Literary Chronicle Cover Image
  • Price 4.90 €

Cronica Literară
Literary Chronicle

Author(s): Alexandru-Florin Platon, Grigore Chiper, A. Mircea Diaconu
Subject(s): Review
Published by: Contrafort

Summary/Abstract: Aurel Pantea. Negru pe negru (un alt poem), Prefaţă de Ion Pop, Postfaţă de Irina Petraş, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca, 2005 Iulian Fruntaşu, St. BB/St. Bosnia Blues, versuri, ediţie bilingvă, româno-engleză, Editura Cartier, Chişinău, 2006 Marcel Gauchet, Ieşirea din religie. Parcursul laicităţii. Traducere din franceză de Mona Antohi, Bucureşti, Humanitas, 2006. Ion Manolescu, Derapaj, roman, Prefaţă de Luminiţa Marcu, Editura Polirom, Colecţia Fiction Ltd, Iaşi, 2006, 649 p. Leo Perutz, Călăreţul suedez, Ed. Humanitas, 2006, traducere din germană şi note de Ana Popa, 231 pag.

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 147-149
  • Page Range: 04-6,14,21
  • Page Count: 6
  • Language: Romanian