Neurodidactics implications for the organization of the technical education Cover Image

Neurodydaktyczne implikacje dla organizacji procesu kształcenia technicznego
Neurodidactics implications for the organization of the technical education

Author(s): Tomasz Prauzner
Subject(s): Social Sciences, Education
Published by: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE

Summary/Abstract: W artykule przedstawione zostaną wyniki badań EEG dotyczące efektywności dydaktycznej w kształceniu technicznym. Badania przeprowadzono w Laboratorium Badań Eksperymentalnych Biofeedback funkcjonującym na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. The article presents the results of EEG studies on the effectiveness of teaching in technicaleducation. The study was conducted in the Laboratory of Experimental Biofeedback functioning atthe Academy. Jan Dlugosz in Czestochowa.

  • Issue Year: VII/2016
  • Issue No: 2
  • Page Range: 190-196
  • Page Count: 7
  • Language: English, Polish