Poetic Leonoving of Odysseas Elytis Cover Image

Pesničko leonovanje Odiseja Elitija
Poetic Leonoving of Odysseas Elytis

Author(s): Ksenija Maricki Gađanski
Subject(s): Greek Literature, Theory of Literature
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: Opet je Nobelovu nagradu za književnost dobio jedan pesnik nevelikog pesničkog obima: grčki pesnik Odisej Eliti ima, doduše, dosta naslova štampanih knjiga (biobibliografske podatke o njemu objavila su Polja u svom martovskom broju prošle godine), ali su to mahom sveščice od pedesetak strana, sa petnaestak do trideset pesama. Njegova najčuvenija knjiga iz 1959. godine, Hvaljeno jest (Axion esti) ima celih 88 strana, zbirka Pastorčad (1974), na primer, samo 14 pesama. Ta zbirka je i inače interesantna, jer se njen naslov odnosi na — pesme: u ovoj knjizi su, naime, štampane pesme koje su prethodno izostavljene iz drugih Elitijevih zbirki. Ova heterogena pesnička knjiga (iz koje donosimo pesmu Mozart: Romance) novog Nobelovca može da posluži i kao opomena nekim našim izdavačima koji od ponekog našeg pesnika danas zahtevaju da zbirka ponuđena za štampanje bude komponovana ne kao knjiga pesama već kao — poema. Eliti ima poverenja u pojedinačnu pesmu, ne tražeći nužno da ona bude samo deo mozaika pesničke (štampane) knjige, vraćajući se tako antičkoj tradiciji. Jer za većinu antičkih lirskih pesnika mi ne samo što ne znamo kako su im mogle izgledati pesničke knjige, već ne znamo često čak ni celu pesmu, pa se ipak već stolećima uživa i u tako krnjim i nepotpunim stihovima.

  • Issue Year: 1979
  • Issue No: 249
  • Page Range: 9-9
  • Page Count: 1
  • Language: Serbian