Critically about literary criticism Cover Image

Kritički o književnoj kritici
Critically about literary criticism

Author(s): Vojislav Maksimović
Subject(s): Aesthetics, Cultural Essay, Theory of Literature
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: Kritičarska etičnost je neprestano na teškoj probi i na ispitivanju. To se neminovno postavlja u svakoj generaciji, pa i u ovoj sadašnjoj. Kritičar mora da bude svjestan upravo ovog moralnog vida svoga pisanja. Ako moralnost bude dovedena u sumnju, izgubljene su ne samo njegove kritičarske, nego i ljudske pozicije. Njemu se tada ne može vjerovati. Kao što je bilo u svakome vremenu, ni današnji kritičari ne mogu biti imuni od ljudskih slabosti i estetskih zastranjivanja. Mada se to mora podrazumijevati, to ipak dovodi u neprestanu sumnju kritičarski poziv, stvara nevjericu u svrsishodnost kritike, jer loši primjeri obično bacaju u sjenku poštene namjere. To su konstantne pojave, tako da ne vjerujem da će ona ikada biti potpuno prevaziđene i iskorijenjene. Na štetu literature, književno-kritički posao je za neke dobar zaklon za karijerizam, za nipodaštavanje stvarnih vrijednosti, pa i za niz drugih nekorektnih ili, čak, nepoštenih gestova. Kada ovo kažem, onda ne mislim na izricanje oštrih sudova o nečijem djelu, već na neobrazlože- no negiranje i obezvređivanje dobrog ili bilo kakvog stvaralaštva.

  • Issue Year: 1979
  • Issue No: 249
  • Page Range: 5-5
  • Page Count: 1
  • Language: Serbian