Saint and swindler Cover Image
  • Price 2.50 €

Svetac i hohštapler
Saint and swindler

Author(s): Peter Sloterdijk
Subject(s): Philosophy
Published by: ODJEK

Summary/Abstract: Možemo pretpostavljati da bi se Thomas Mann potajno veoma zabavljao aferom koja je u februaru 2011. potresla Saveznu Republiku Njemačku, kada se dokazalo da je jedan od tadašnjih njemačkih ministara, izvjesni gospodin zu Guttenberg (Karl-Theodor zu Guttenberg - prim. ur.), u svojoj disertaciji o nekom ustavno-pravnom predmetu citirao impozantnu količinu dužih i kraćih tekstova, ali bez navođenja autora i izvora. Sigurno bi se vladarski zabavljao mišlju da se čovjek s tako dobro razvijenim Krull-faktorom (aluzija na Felixa Krulla, junaka romana Thomasa Manna Ispovijesti hohštaplera Felixa Krulla, prim. prev.) uspio popeti do samog vrha ministarstva obrane jedne moćne zemlje, zemlje čija je vojska još prije pola vijeka cijelome svijetu ulijevala strah i trepet. Da, aktuelni Felix Krull pravovremeno se pojavio u državnoj službi da u skladu sa spoljnopolitičkim položajem nacije smanji broj vojnika i da u skladu s duhom vremena za vojnike u borbenom zalaganju izvrši neminovni prelazak na postherojsku orijentaciju. Zabavi Thomasa Manna ne bi bilo kraja da je saznao kako se inkriminirajući događaj odigrao na jednom od univerziteta u Bayreuthu – u okviru institucije koja za vrijeme njegovog života još nije postojala, ali čiji položaj na kulturnoj mapi opravdava naročita očekivanja. Baš Bayreuth! Kakav udarac!

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 3-4
  • Page Range: 47-49
  • Page Count: 3
  • Language: Croatian