Robert Pynsent, Mythoclastic - and Mythopoeic (book review) Cover Image

Robert Pynsent mýtoborný - a mýtotvorný (recenze)
Robert Pynsent, Mythoclastic - and Mythopoeic (book review)

Author(s): Jiří Holý
Subject(s): Literary Texts
Published by: Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky
Keywords: Pynsent; Robert B.

Summary/Abstract: Robert B. Pynsent: Ďáblové, ženy a národ. Výbor z úvah o české literatuře. Ed. a přel. Jan Pospíšil. Praha, Karolinum 2008. 644 strany.

  • Issue Year: 57/2009
  • Issue No: 1
  • Page Range: 95-99
  • Page Count: 5
  • Language: Czech