A Time to Take Stock of a Provocative Styl (book review) Cover Image

Příležitost k bilanci provokativního rukopisu (recenze)
A Time to Take Stock of a Provocative Styl (book review)

Author(s): Michal Topor
Subject(s): Literary Texts
Published by: AV ČR - Akademie věd České republiky - Ústav pro českou literaturu
Keywords: Pynsent; Robert B.

Summary/Abstract: Robert B. Pynsent: Ďáblové, ženy a národ. Výbor z úvah o české literatuře. Ed. a přel. Jan Pospíšil. Praha, Karolinum 2008. 644 strany.

  • Issue Year: 57/2009
  • Issue No: 1
  • Page Range: 99-108
  • Page Count: 10
  • Language: Czech