Book Reviews Cover Image

Szemle
Book Reviews

Author(s): István Monok, György Gaal, Zsuzsanna Balogh, Kornél Nagy, Andrea Fehér, Károly Vekov
Subject(s): History
Published by: Erdélyi Múzeum-Egyesület
Keywords: book review;

Summary/Abstract: Reviews of the following books: Monok István: Adalékok a kora újkori magyar–svájci kapcsolattörténethez (Jan-Andrea Bernhard: Konsolidierung des reformierten Bekenntnisses im Reich der Stephanskrone. Ein Beitrag zur Kommunikationsgeschichte zwischen Ungarn und der Schweiz in der frühen Neuzeit (1500–1700). Vandenhoeck und Ruprecht (Refo 500 Academic Studies, Band 19.) Göttingen 2015.) / Gaal György: Honterus fő műve hármas fordításban (Johannes Honterus: Rudimenta Cosmographica. Grundzüge der Weltbeschreibung (Corona/Kronstadt 1542) Ins Deutsche, Rumänische und Ungarische übersetzte und kommentierte. Faksimile-Ausgabe. Schiller Verlag, Herrmannstadt–Bonn [2015]) / Balogh Zsuzsanna: A hűség öröksége (T. Orgona Angelika: Unikornisok Tündérországban. A ruszkai Kornisok Erdélyben (1546 k.–1648). L’Harmattan Kiadó, Bp, 2014.) / Monok István: Egy 17. századi könyvtárkatalógusról (Száraz Orsolya: Catalogus librorum Bibliothecae Collegii Germanici et Hungarici Romae. Száraz Orsolya és Rosa Pace bevezetésével. Bp.–Eger 2015 MTA KIK, EKF (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 17/3.) LXXIV.) / Nagy Kornél: Az erzsébetvárosi örmény könyvtár katalógusa (Armenuhi Drost-Abgarjan – Bálint Kovács – Tibor Márti: Catalogue of the Armenian Library in Elisabethopolis. Leipzig–Eger 2011. (Armenian Cultural Heritage in the Carpathian Basin, 1.)) / Fehér Andrea: Lehetséges és lehetetlen a román hétköznapokban (Constanța Vintilă-Ghițulescu: Patimă și desfătare. Despre lucrurile mărunte ale vieții cotidiene în societatea românească. 1750-1860. Humanitas, Buk. 2015.) / Vekov Károly: Egy személyes vonatkozásokon messze túlmutató naplóról (Márki Sándor naplói. I. 1873–1892. Szerkesztette és sajtó alá rendezte Erdész Ádám. Gyula, 2015.)

  • Issue Year: LXXVIII/2016
  • Issue No: 1
  • Page Range: 125-147
  • Page Count: 23
  • Language: Hungarian