ASPECTE COMPARATIVE ALE FOLCLORULUI BALCANIC -
PARTICULARITĂŢI, ELEMENTE COMUNE, INTERINFLUENŢE Cover Image
  • Price 4.50 €

ASPECTE COMPARATIVE ALE FOLCLORULUI BALCANIC - PARTICULARITĂŢI, ELEMENTE COMUNE, INTERINFLUENŢE
ASPECTE COMPARATIVE ALE FOLCLORULUI BALCANIC - PARTICULARITĂŢI, ELEMENTE COMUNE, INTERINFLUENŢE

Author(s): Nice FRACILE
Subject(s): Fine Arts / Performing Arts, Essay|Book Review |Scientific Life
Published by: Editura Eurostampa
Keywords: aspecte comparative; regiuni multiculturale; instrumente tradiţionale; elemente comune; interinfluenţe

Summary/Abstract: Din cele mai vechi timpuri şi până la finea secolului al XX-lea, pe teritoriulPeninsulei balcanice au avut loc numeroase migrări şi colonizări a diferitelor triburi şi popoare.Majoritatea statelor şi-au schimbat denumirea, graniţele, sistemul de guvernare etc. Astfel,această regiune istorică şi geografică a Europei sudestice reprezintă astăzi un conglomeratimpresiv a diverselor rituale şi obiceiuri, cântece şi instrumente tradiţionale, jocuri şi costumenaţionale. Cultura elenă, romană, bizantină, orientală şi austro-germană au exercitat o influenţăputernică asupra tradiţiei muzical-folclorice a popoarelor balcanice. Procesul de aculturaţie adevenit din ce in ce mai viu si viabil. S-au format regiunii multietnice, zone folcloricemulticulturale, contribuind în felul acesta la crearea unui proces continuu de interinfluenţe darşi îmbogăţire reciprocă a valorilor culturale şi spirituale a acestor popoare.Fiind conştient de faptul că studierea comparativă a muzicii tradiţionale a popoarelorbalcanice necesită cel puţin câte un cercetător din fiecare ţară în parte, scopul acesteicomunicări este, pe de o parte, de a prezenta şi elucida unele particularităţi, elementele comuneşi interinfluenţe sesizate în folclorul balcanic, iar, pe de altă parte, să apeleze la includereaetnomuzicologilor din această parte a Europei, în vederea abordării şi aprofundării cercetăriloretnomuzicologice comparative.

  • Issue Year: 1/2012
  • Issue No: 1
  • Page Range: 108-123
  • Page Count: 16
  • Language: Romanian