Hipertekst. Pewna historia Cover Image

Hipertekst. Pewna historia
Hipertekst. Pewna historia

Author(s): Marcin Składanek
Subject(s): Anthropology, Social Sciences, Essay|Book Review |Scientific Life, Book-Review
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Summary/Abstract: Review: Mariusz Pisarski, Xanadu. Hipertekstowe przemiany prozy, Korporacja Ha!art, Kraków 2013, ss. 296.

  • Issue Year: 20/2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 259-264
  • Page Count: 6
  • Language: Polish