Anna Mularska, Święty wśród nas. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko Cover Image

Anna Mularska, Święty wśród nas. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko
Anna Mularska, Święty wśród nas. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko

Author(s): Grzegorz Kamil Szczecina
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life, Book-Review
Published by: Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Issue Year: 63/2016
  • Issue No: 04
  • Page Range: 203-211
  • Page Count: 9
  • Language: Polish