Lucie Jarkovská, Kateřina Lišková, Jana Obrovská, Adéla Souralová: Ethnic Diversity in the School. Sameness in Diversity Cover Image

Lucie Jarkovská, Kateřina Lišková, Jana Obrovská, Adéla Souralová: Etnická rozmanitost ve škole. Stejnost v různosti
Lucie Jarkovská, Kateřina Lišková, Jana Obrovská, Adéla Souralová: Ethnic Diversity in the School. Sameness in Diversity

Author(s): Kateřina Machovcová
Subject(s): Book-Review, Ethnic Minorities Studies
Published by: AV ČR - Akademie věd České republiky - Sociologický ústav
  • Issue Year: 52/2016
  • Issue No: 04
  • Page Range: 597-601
  • Page Count: 5
  • Language: Czech
Toggle Accessibility Mode