Debate

Sesja naukowa "Lubelskie wykłady z Genealogii", edycja pierwsza - Wybrane aspekty badań genealogicznych społeczności katolickiej i prawosławnej w Królestwie Polskim i na Kresach Wschodnich, Lublin, 26 kwietnia 2009
Debate " Genealogical Lectures of Lublin" - the first edition. "The selected aspects of genealogical research catholic and orthodox sociaty in the Kingdom of Poland and on Kresy Wschodnie"; Lublin 26. 04. 2009

Author(s): Dominik Szulc
Subject(s): History, Essay|Book Review |Scientific Life, Conference Report
Published by: Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne
Keywords: conference report;genealogy, representation;Poland; Lublin
  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 1
  • Page Range: 163-167
  • Page Count: 5
  • Language: Polish