- Cover Image

Adam A. Zych, Przekraczając „smugę cienia”. Szkice z gerontologii i tanatologii.Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice, 2013, ss. 411
-

Author(s): Ewa Czerwińska-Jakimiuk
Subject(s): Social Sciences, Essay|Book Review |Scientific Life, Sociology, Book-Review
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
  • Issue Year: VI/2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 193-197
  • Page Count: 5
  • Language: Polish