Reviews Cover Image

Прикази
Reviews

Author(s): Srđan Rudić, Anna Obara-Pawłowska, Dragić M. Živojinović, Miloš Ivanović, Milan Vojnović, Jovana Šaljić , Danko Leovac, Radomir J. Popović, Biljana Stojić, Milan Kutlešić, Goran Vasin, Nino Delić, Aleksandar P. Rastović, Nedeljko V. Radosavljević, Aleksandra Ž. Novakov
Subject(s): History
Published by: Istorijski institut, Beograd
Keywords: reviews

Summary/Abstract: Александар Узелац, Под сенком Пса. Татари и јужнословенске земље у другој половини XIII века, Утопија, Београд 2015, 321 стр. (Срђан Рудић) Nora Berend, Przemysław Urbańczyk, Przemysław Wiszewski, Central Europe in the High Middle Ages. Bohemia, Hungary and Poland, c. 900-c. 1300, Cambridge 2013, pp. 536. (Anna Obara-Pawlowska) Власт и моћ. Властела Моравске Србије од 1365. до 1402. године. Зборник радова са научног скупа одржаног од 20. до 22. септембра 2013. године у Крушевцу, Великом Шиљеговцу и Варварину, ур. Синиша Мишић, Крушевац 2014, 391 стр. (Драгић М. Живојиновић) Марко Шуица, Вук Бранковић: славни и велможни господин, Еволута, Београд 2014, 194 стр. (Милош Ивановић) Пад Босанског краљевства 1463. године, уредници Срђан Рудић, Дубравко Ловреновић, Павле Драгичевић, Београд-Сарајево-Бања Лука 2015, 309 стр. (Милан Војновић) Ема Миљковић, На раскршћу епоха: студије из историје српског народа под османском влашћу, Филозофски факултет, Ниш 2013, 196 стр. (Јована Шаљић) Харачки тефтер капетаније Мачве из 1831. године, приредио Радомир Ј. Поповић, Историјски институт, Београд 2014, 301 стр. (Данко Леовац) Бојана Миљковић Катић, Пољопривреда Кнежевине Србије (1834–1867), Историјски институт, Београд 2014, 382 стр. (Радомир Ј. Поповић) Жан-Пол Блед, Франц Фердинанд, ННК Интернационал, Dan graf, Београд 2014, 342 стр. (Биљана Стојић) Александар Растовић, Енглези и Балкан 1837–1914, Завод за уџбенике, Београд 2015, 272 стр. (Милан Кутлешић) Радош Љушић, Гаврило Принцип (1895–1918). Оглед о националном хероју, Вечерње новости, Београд 2014, 423 стр. (Горан Васин) Василије Ђ. Крестић, Срби у Угарској 1790–1918, Матица српска, Нови Сад 2013, 525 стр. (Нино Делић) Михаило Војводић, Само својим путем. Стојан Новаковић у скупштинском и јавном животу Србије 1905–1915, „Филип Вишњић“, Београд 2015, 338 стр. (Александар Растовић) Снежана Томић, Народна ношња Златибора, Музеј на отвореном „Старо село“, Сирогојно 2014, 138 стр. (Недељко В. Радосављевић) Роксанда Тимотијевић, Старине Призрена, Ниш 2015, 170 стр. (Александра Новаков) Serbian-Italian Relations: History and Modern Times, Editors in chief: Srđan Rudić, Antonello Biagini, Editor: Biljana Vučetić, The Institute of History Belgrade, Sapienza University of Rome,Belgrade 2015, pp. 309. (Јована Шаљић)

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 64
  • Page Range: 437-504
  • Page Count: 68
  • Language: English, Serbian