Black lymph / green heart: Alternative lexicon of soul Cover Image
  • Price 3.00 €

Crna limfa/zeleno srce: Alternativni leksikon duše
Black lymph / green heart: Alternative lexicon of soul

Author(s): Željka Matijašević
Subject(s): Literary Texts, Culture and social structure , Psychoanalysis, Cultural Essay, Societal Essay
Published by: Durieux

Summary/Abstract: Lakrimologija je, kao vrlo mlada znanost, posvećena suzama i plakanju. Ubrzano se razvija te razmatra i pomaže u liječenju fenomena povezanih sa suzama, plakanjem i sličnim suzećim pojavama, visoko specijalizirana doktrina sa strogo znanstvenim i metodičkim pristupom plakanju, razrađenom terminologijom i kategorizacijom, rječnikom i intervjuima u kojima se ispitanike podvrgava ispitivanju vezanom uz plakanje. Primjerice, koliko plačete, kada plačete; korespondencija između događaja i plakanja: postoji li ili ne postoji, mali plač za malu ranu, veliki plač za veliku ranu; zatim, nepodudaranje događaja i plakanja — to je onaj unutargenerativni, samoporađajući plač; onda kvantiteta i kvaliteta plača — je li onako rijedak ili obilan, više poput kapljica ili potoka; kakva mu je boja; kakvog su okusa suze, imaju li onaj pun, zaokružen vinski bouquet ili su više razvodnjene, okusa destilirane vode.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 3
  • Page Range: 194-213
  • Page Count: 20
  • Language: Croatian