Monitoring social enterprises in Malopolska: Selected findings and key challenges Cover Image

Monitoring przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce: wybrane wyniki badania i kluczowe wyzwania
Monitoring social enterprises in Malopolska: Selected findings and key challenges

Author(s): Maciej Frączek, Seweryn Krupnik, Agnieszka Pacut, Anna Szczucka
Subject(s): Economy, Business Economy / Management, Socio-Economic Research
Published by: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Keywords: research; monitoring; social enterprises; Malopolska

Summary/Abstract: Celem artykułu jest przedstawienie wybranych wyników monitoringu przedsiębiorstw społecznych (PS) w Małopolsce. Monitoringiem objęto w okresie od kwietnia do czerwca 2010 r. Centra Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, spółdzielnie socjalne, spółki prawa handlowego o charakterze non-profit, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, fundacje oraz stowarzyszenia. Przedstawione zostały wyniki dotyczące potencjału ludzkiego, działalności ekonomicznej a także potencjału współpracy przedsiębiorstw społecznych z ich otoczeniem. Podsumowaniem rozważań dotyczących wyników jest zestawienie kluczowych wyzwań przed ktorymi stoją przedsiębiorstwa społeczne w Małopolsce.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 2
  • Page Range: 47-60
  • Page Count: 14
  • Language: Polish