An Internal Outplacement Centre in a correctional facility Cover Image

Wewnętrzny Ośrodek Outplacementu w warunkach oddziału penitencjarnego
An Internal Outplacement Centre in a correctional facility

Author(s): Marek Krzysztof Zając
Subject(s): Politics / Political Sciences, Governance, Public Administration, Public Law
Published by: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Keywords: post-penitentiary assistance system; model of vocational development of inmates; social and vocational readaptation of convicts; Internal Outplacement Centre in a Correctional Facility

Summary/Abstract: W zakładach karnych tworzy się i wdraża do realizacji innowacyjne, autorskie programy readaptacji społecznej skazanych. Jednym z takich programów jest „Wewnętrzny Ośrodek Outplacementu w warunkach oddziału penitencjarnego”, realizowany w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu. Program ten stwarza osadzonym możliwość uczestniczenia w rożnego rodzaju działaniach polegających na aktywizacji zawodowej, zdobywania umiejętności poruszania się po rynku pracy wykorzystując w tym celu narzędzie, jakim jest komputer i internet, a także uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych, które mogą im pomoc w chwili opuszczenia więzienia.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 2
  • Page Range: 35-46
  • Page Count: 12
  • Language: Polish