Skills and competencies of the social manager Cover Image

Cechy i kompetencje menedżera społecznego
Skills and competencies of the social manager

Author(s): Martyna Wronka-Pośpiech
Subject(s): Economy, Business Economy / Management, Human Resources in Economy
Published by: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Keywords: social entrepreneurship; social manager; competencies; leadership; social enterprise; social economy

Summary/Abstract: Konieczność dostosowywania się do zewnętrznych wymagań biznesowych oraz turbulentność otoczenia, jak również dynamiczne zmiany zachodzące w sektorze non-profit wymagają obecności menedżerów, którzy nie tylko będą potrafili zabezpieczyć kwestie finansowe, ale także wykorzystywać zasoby ludzkie w optymalny sposób. Organizacje funkcjonują dziś w świecie, w którym nie ma stałych reguł postępowania i nie ma uniwersalnego stylu zarządzania. Zatem, co się z tym wiąże, nie ma również uniwersalnej recepty na sukces. Wiadomo jednak, że na czele przedsiębiorstwa społecznego powinien stać kompetentny menedżer, najlepiej ktoś z praktyką w biznesie, ze znajomością kwestii formalnych. Analiza literatury przedmiotu wskazuje bowiem, że praca w przedsiębiorstwie społecznym wymaga dużej elastyczności, różnorodnych umiejętności i kwalifikacji, a zarządzający stoją przed trudnym wyzwaniem, jakim jest równoczesna realizacja celów społecznych i ekonomicznych. Celem niniejszego artykułu jest określenie i zbadanie najbardziej optymalnych cech i kompetencji kluczowych dla pracy menedżera przedsiębiorstwa społecznego.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 1
  • Page Range: 29-37
  • Page Count: 9
  • Language: Polish