Book review: Anna Józefowicz, Jarosław Chaciński, Elżbieta Krysztofik- Gogol, Tomasz Adamski

Recenzja książki Anny Józefowicz, Jarosława Chacińskiego, Elżbiety Krysztofik- -Gogol, Tomasza Adamskiego "Sztuka i jej miejsce w edukacji międzykulturowej – idee, koncepcje i rozwiązania metodyczne", Adam Marszałek, Toruń 2015, ss. 189
Book review: Anna Józefowicz, Jarosław Chaciński, Elżbieta Krysztofik- Gogol, Tomasz Adamski " Art and its place in intercultural education - ideas concepts and methodological solutions", Publisher Adam Marshal, Toruń 2015, pp 189

Author(s): Ewa Ogrodzka-Mazur
Subject(s): Anthropology, Theatre, Dance, Performing Arts, Education, Psychology, Music, Studies of Literature, Communication studies, Sociology, Film / Cinema / Cinematography
Published by: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
Keywords: music analysis; dance art; film analysis; literature for childern; multicultural education
  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 4
  • Page Range: 311- 314
  • Page Count: 4
  • Language: Polish