- Cover Image

Badanie zwrotu z mobilności zawodowej w Polsce
-

Author(s): Marcin Wroniewicz, Paweł Strawiński
Subject(s): Economy, National Economy
Published by: Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych
Keywords: mobilność zawodowa; krótkookresowy wzrost płac; nieobserwowalna heterogeniczność; endogeniczność; panel rotacyjny; metoda wielokrotnej imputacji

Summary/Abstract: Praca podejmuje problematykę zwrotu z mobilności zawodowej w Polsce. Korzystając z kwartalnych danych panelowych BAEL od początku 2008 roku do drugiego kwartału 2010 roku zbadano wpływ zmiany miejsca pracy, w obrębie tego samego sektora oraz pomiędzy branżami, na wzrost płac. Uwzględniono problem nieobserwowalnej heterogeniczności oraz endogeniczności posługując się modelem efektów stałych oraz metodą Difference-In-Differences Propensity Score Matching.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 35
  • Page Range: 111-135
  • Page Count: 25
  • Language: Polish