SOCIO-STRUCTURAL PARADIGM IN POLITICAL SCIENCE Cover Image

Социо-структурна парадигма у политичкој науци
SOCIO-STRUCTURAL PARADIGM IN POLITICAL SCIENCE

Author(s): Dušan Spasojević
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Институт за политичке студије
Keywords: structure; ideology; social cleavages; social groups; political parties;

Summary/Abstract: Текст објашњава позицију и значај социо-структурне парадигме у савременој политичкој науци. Полази се од инерпретације класичне теорије социјалних расцепа, да би се онда кроз објашњења критике и иновација показале основни екпланаторни капацитети парадигме, али и њени највећи недостаци. Посебна пажња даје се савременој интерпретацији културно-вредносних и социо-економских расцепа и њиховој све већој испреплетаности и међусобном оснаживању у савременим друштвима.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 4/Spec
  • Page Range: 7-34
  • Page Count: 28
  • Language: Serbian