- Cover Image

Użycie oprogramowania Open Source – co poza „gift economy”?
-

Author(s): Dorota Celińska
Subject(s): Economy, ICT Information and Communications Technologies
Published by: Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych
Keywords: oprogramowanie; użytkownik; analiza korespondencji; powody użycia; Open Source

Summary/Abstract: W artykule podjęto próbę określenia, jakimi powodami kierują się użytkownicy podczas wyboru oprogramowania Open Source. Wykorzystano analizę korespondencji, aby zbadać zależność pomiędzy używaniem programów z wybranych grup oprogramowania a deklarowanymi powodami ich wykorzystania zgodnymi z wymienianymi w literaturze. Dla porównania wyników z dostępną literaturą zastosowano również podział powodów zgodny z teorią Technology Acceptance Model (TAM). Otrzymane wyniki potwierdziły, że użytkownicy podczas wyboru oprogramowania nie kierują się jedynie niskim kosztem programów objętych licencją Open Source, a deklarowane powody korzystania mogą różnić się w zależności od grupy oprogramowania.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 37
  • Page Range: 5-26
  • Page Count: 22
  • Language: Polish