„Mogę dostarczyć Panu tyle kobiet, że można by niemi wypełnić cały okręt”. Handel ludźmi w Warszawie Dwudziestolecia międzywojennego
"I can provide you so many women that it would be fill them the whole ship." Human trafficking in interwar Warsaw

Author(s): Antoni Zakrzewski
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Criminal Law, Human Rights and Humanitarian Law
Published by: Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. Stanisława Batawii
Keywords: handel ludźmi

Summary/Abstract: W Warszawie dwudziestolecia międzywojennego miał miejsce handel ludźmi na bardzo dużą skalę. Zagraniczni i polscy handlarze wyszukiwali swoje ofiary najczęściej wśród biedniejszych warstw społecznych, wykorzystując przy tym wiele wymyślnych sposobów oraz łatwowierność swoich ofiar. Trasy wywozu kobiet z Warszawy wiodły do Ameryki Łacińskiej, Afryki Północnej, Europy Zachodniej i Azji. Duża część zarówno handlarzy jak i ofiar była pochodzenia żydowskiego. Państwo Polskie prowadziło walkę z handlem ludźmi najróżniejszymi sposobami. Władze II RP mogły liczyć na wsparcie ze strony działaczy społecznych zrzeszonych w prężnie działającym Polskim Komitecie Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 22
  • Page Range: 102-126
  • Page Count: 25
  • Language: Polish