Influence of "the process of the adaptation to prison" on the social rehabilitation of sentenced Cover Image

Wpływ procesu prizonizacji na readaptację społeczną skazanych
Influence of "the process of the adaptation to prison" on the social rehabilitation of sentenced

Author(s): Leszek Wojciechowski
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Criminal Law
Published by: Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. Stanisława Batawii
Keywords: proces prizonizacji; readaptacja społeczna skazanych

Summary/Abstract: Niniejszy artykuł jest próbą zwrócenia uwagi na negatywny aspekt kary pozbawienia wolności oraz sposoby minimalizacji konsekwencji jej wykonania na przykładzie praktyk realizowanych w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej. Artykuł jest podzielony na dwie części. Pierwsza zawiera teoretyczny opis dolegliwości i związanych z nimi następstw, z jakimi spotyka się osoba przekraczająca więzienną bramę. Szczególną uwagę zwrócono tu na problem prizonizacji. Kolejna część opisuje realizację celów wykonania kary pozbawienia wolności na przykładzie bialskiej jednostki penitencjarnej, opracowaną na podstawie sprawozdań komórek organizacyjnych zakładu za rok 2014. Na zakończenie sformułowano wnioski, których wdrożenie z pewnością usprawni proces readaptacji społecznej więźniów.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 22
  • Page Range: 74-86
  • Page Count: 13
  • Language: Polish