Unlawful conduct of people diagnosed with a mental insanity Cover Image

Zachowania niezgodne z prawem osób ze stwierdzoną niepoczytalnością
Unlawful conduct of people diagnosed with a mental insanity

Author(s): Justyna Włodarczyk-Madejska
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Criminal Law, Civil Law
Published by: Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. Stanisława Batawii
Keywords: czyn zabroniony; niepoczytalność

Summary/Abstract: Artykuł analizuje zagadnienie czynów zabronionych dokonywanych przez sprawców niepoczytalnych. Podzielony on został na dwie części. W pierwszej autorka podejmuje zagadnienia teoretyczne: opis przesłanek niepoczytalności, badanie sądowo-psychiatryczne i wydane w sprawie opinie oraz rozstrzygnięcia sądu wobec sprawców czynów z art. 31 § 1 k.k. Część druga stanowi opis badań przeprowadzonych przez autorkę w zakresie czynów zabronionych sprawców niepoczytalnych.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 22
  • Page Range: 7-26
  • Page Count: 20
  • Language: Polish