Information Cover Image

Zpravy
Information

Author(s): Lukáš Linek, Josef Basl, Jitka Laštovková, Miloš Delín, Lucie Vidovićová, Marek Skovajsa
Subject(s): Social Sciences
Published by: AV ČR - Akademie věd České republiky - Sociologický ústav
Keywords: conferences on sociology

Summary/Abstract: Tři sociologické události v říjnu 2006 Udělení Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 prof. Zygmuntu Baumanovi Praha, Pražská křižovatka, 5. října 2006, Konference Chaos a řád ve společnosti a v sociologii Praha, Areál UK Jinonice, 13. října 2006, Slavnostní setkání k 15. výročí založení Sociologického nakladatelství SLON Praha, Zrcadlová kaple Klementina, 16. října 2006 (Marek Skovajsa) ECSR Summer School: Integrating Sociological Theory and Research in Europe Praha, 25.–30. srpna 2006, ECSR Conference: European Comparative Studies, Quality and Inequality in Education, Praha, 1.–2. září 2006 (Josef Basl) 9. pracovní konference BIOGRAFU Biograf, Borek u Suchomast, 19.–21. května 2006 (Miloš Delín) Zpráva o osmé globální konferenci Mezinárodní federace pro stárnutí (International Federation on Ageing), Kodaň, 30. května – 2. června 2006 (Lucie Vidovićová) Konference The European Parliament Election of 2004, Lisabon, Portugalsko, 12.–13. 5. 2006 (Lukáš Linek) Konference European Studies: between Globalisation and Regionalism, Šiauliai, Litva, 12.–13. 5. 2006 (Jitka Laštovková)

  • Issue Year: 42/2006
  • Issue No: 05
  • Page Range: 1097-1110
  • Page Count: 14
  • Language: Czech