Reviews Cover Image

Recenze
Reviews

Author(s): Lukáš Linek, Author Not Specified, Josef Basl, Jitka Laštovková, Miloš Delín, Lucie Vidovićová, Marek Skovajsa
Subject(s): Social Sciences
Published by: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Summary/Abstract: Hana Hašková, Alena Křížková a Marcela Linková (eds.): Mnohohlasem. Vyjednávání ženských prostorů po roce 1989 Praha, SOÚ AV ČR 2006, 331 s. (Lucie Jarkovská) Petr Skalník (ed.): Dolní Roveň: poločas výzkumu. Dolní Roveň Research at half-time. Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice Pardubice, Fakulta humanitních studií Univerzity Pardubice 2004, Supplement 8 (2003), 272 s. (Oldřich Kašpar) Petr Skalník (ed.): Sociální antropologie obce Dolní Roveň. Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice Pardubice, Fakulta humanitních studií Univerzity Pardubice 2005, Supplement 13 (2004), 287 s. (Oldřich Kašpar) Gerald A. Cohen: Iluze liberální spravedlnosti, Praha, Filosofia 2006, 182 s. (Michal Pullmann) Peter F. Drucker: Fungující společnost (Vybrané eseje o společenství, společnosti a politickém systému), Praha, Management Press 2004, 242 s. (Kateřina Ivanová) Peter Ondrejkovič: Úvod do metodológie sociálnych vied, Bratislava, Regent 2006, 230 s. (Rastislav Bednárik) M. Gail Jones, Brett D. Jones, Tracy Hargrove: The Unintended Consequences of High-Stakes Testing, Oxford, Rowman and Littlefield 2003, 179 s. (Josef Basl) Danny Wildemeersch, Veerle Stroobants, Michal Bron Jr. (eds.): Active Citizenship and Multiple Identities in Europe. A Learning Outlook, Frankfurt am Main, Peter Lang 2005, 338 s. (Martin Kopecký)

  • Issue Year: 42/2006
  • Issue No: 05
  • Page Range: 1077-1096
  • Page Count: 20
  • Language: Czech