Anchor and starting poits of fe/malestreaming Cover Image

Uporišne i ishodišne tačke fe/malesreaminga
Anchor and starting poits of fe/malestreaming

Author(s): Lejla Mušić
Subject(s): Gender Studies
Published by: Bosansko Narodno Pozorište - Zenica

Summary/Abstract: Civilizacija je utemeljena u tradicionalnoj antičkoj atenskoj koncepciji demokratije i filozofskih političkih stavova koji su dubinski nedemokratski i izuzetno mizogini i diskriminatorski prema pripadnicima drugih rasa i klasa. Nešto je duboko svirepo u nazivanju „demokratskim” društva koje je zasnovano na elitizaciji maskuliniteta, koji jedini imaju pravo na javni i akademski život dok je za žene takvo nešto nezamislivo ili može imati radikalne posljedice, poput okončanja života. Iako se govori da je upitno postojanje matrijarhata, autori marksističke provenijencije kao Johan Jacob Bachofen, Joan Bamberger, Riane Eislar, Friedrich Engels, Marija Gimbutas, su samo neka od imena koja su sigurna da je matrijarhat postojao. Matrijarhat je proizašao iz kulta majke Boginje, koji je vladao 25.000 godina p.n.e. Pitamo se s Gerdom Lerner o dijalektici ženske povijesti: Šta je stvarna ženska pozicija u historiji i šta je pozicija žena u malestream teorijama, te kako razumjeti ovu dijalektiku?

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 20
  • Page Range: 219-233
  • Page Count: 15
  • Language: Bosnian