Several observations on the fortifications and Dacian settlement in Ardeu (com. Balşa), Hunedoara county  Cover Image
  • Price 4.90 €

Câteva consideraţii privind fortificaţia şi aşezarea dacică de la Ardeu (com. Balşa), jud.Hunedoara
Several observations on the fortifications and Dacian settlement in Ardeu (com. Balşa), Hunedoara county

Author(s): Iosif Vasile Ferencz, Cristina Bodó
Subject(s): History
Published by: Editura Istros - Muzeul Brailei

Summary/Abstract: Although the site includes findings of vestiges from several historical stages, the most interesting ones are from the Dacian period (end of 2nd century BC – beginning of 2nd century AD). During the Dacian kingdom, on the Cetăţuie hill was a fortress with walls made of unpolished limestone, tied together with clay. Maybe the fortress was meant to control the road connecting the Mureş valley to the area rich in precious metal in the Apuseni Mountains. Also, an unfortified settlement was at the base of the fortress’s hill. A rich archaeological inventory was found in the fortress, the most interesting of which are a number of bronze, iron and silver items. Unfortunately, the site continues to be destroyed by a stone quarry, meaning the complexes and inventory are gone. "I. Amplasarea sitului Satul Ardeu este o mică localitate de munte, atestată documentar încă din anul 15091, ai cărei locuitori s-au îndeletnicit cu creşterea animalelor, cu agricultura, atât cât le permitea terenul accidentat, precum şi cu realizarea varului prin arderea pietrei de calcar. Amplasat pe drumul cel mai scurt dintre valea Mureşului şi zona bogată în minereuri aurifere din Munţii Apuseni (Fig. 1 şi 2), satul este bine aşezat între două ,,praguri” şi, practic, este înconjurat de înălţimi, între care se remarcă Cornetul (Pleşa Mare), culmea calcaroasă numită sugestiv ,,Raiu” şi ,,Cetăţeaua”, un deal care străjuieşte intrarea în sat în partea sa sudică, alcătuit din calcare jurasice, din păcate distrus, în bună parte, de activitatea de exploatare a pietrei. Satul este străbătut de ,,Valea Ardeului”, iar acest curs apă, la ieşirea din sat, spre sud, realizează frumoasele chei ale Ardeului, care despart vârful ,,Cornet” de înălţimea numită ,,Cetăţuie” sau ,,Cetăţeaua”."[...]

  • Issue Year: 11/2004
  • Issue No: 1
  • Page Range: 148-158
  • Page Count: 12
  • Language: Romanian