Once again about the Slavs at the Lower Danube Cover Image
  • Price 3.90 €

Din nou despre slavi la Dunărea de Jos
Once again about the Slavs at the Lower Danube

Author(s): Petre Diaconu
Subject(s): History
Published by: Editura Istros - Muzeul Brailei

Summary/Abstract: "De peste 40 de ani încoace se tot vântură de către arheologii români că “civilizaţia” materială de tip Ciurel-Cândeşti-Ipoteşti, localizată în Muntenia, ar fi creaţia populaţiei vechi româneşti. Eu am atras atenţia, în numeroase rânduri1, că denominaţia “Ipoteşti”a fost impusă în literatura arheologică printr-un exces de zel, fără rost, deoarece acolo, la Ipoteşti, statornicit pe malul stâng al Oltului, au fost cercetate doar două jumătăţi de bordeie. Prin consecinţă, ar fi trebuit, în această privinţă, să se vorbească, cel mult, despre două facies-uri culturale : Ciurel şi Cândeşti"[...]

  • Issue Year: 11/2004
  • Issue No: 1
  • Page Range: 353-355
  • Page Count: 3
  • Language: Romanian