Effectiveness of academic e-learning education. Selected aspects Cover Image

Skuteczność kształcenia akademickiego w formule e-learningu. Wybrane aspekty
Effectiveness of academic e-learning education. Selected aspects

Author(s): Urszula Ordon, Wioletta Sołtysiak
Subject(s): Education, Adult Education
Published by: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE
Keywords: e-learning; kompetencje informatyczne; skuteczność; e-learning; IT competences; effectiveness

Summary/Abstract: W artykule skupiono się na skuteczności kształcenia akademickiego w formie e-learningu, re-prezentowanego przez umiejętności w zakresie nowoczesnych technik komunikacyjno-informa-tycznych (ICT) lub technik informatycznych (IT). W tym celu dokonano przeglądu literatury oraz przeprowadzono badania ankietowe. Pozytywnie zweryfikowano tezę, iż kształcenie w formule e-learningu skutecznie oddziałuje na podniesienie kompetencji informatycznych studenta. The article is focused on academic education effectiveness in a form of e-learning, represented by skills in the field of modern information and communication technology (ICT) or information technology (IT). Literature review was performed and the survey questionnaire carried out for this purpose. A thesis that e-learning education exerts effective influence on improvement of IT com-petences of students was verified positively.

  • Issue Year: VII/2016
  • Issue No: 1
  • Page Range: 39-43
  • Page Count: 5
  • Language: English, Polish